Finestra corredissa d'alumini - Alba 80 RPT

Nou producte

Finestra corredissa d'alumini - Alba 80 RPT

Més detalls

Més informació

Característiques:

· Marc llis de 80 i 85 mm.

· Fulles de 80 mm. amb alineament mitjançant esquadres inoxidables.

· Capacitat per envidrar de 30 mm.

· Canal per a folres clipats.

· Obertura per a 2, 3 i 4 fulles. Carril inferior intercanviable.

· Àmplia gamma d'accesoris i ferratges.

· Combinable amb les series ALFIL A45 RPT i ALBA 65 RPT.


Assajos (per a balconera de 2000 x 2000 mm.):

- Estanquitat:

     Permeabilitat a l'aire UNE-EN1026:2000 CLASSE 3

     Estanquitat a l'agua UNE-EN1027:2000 CLASSE 5A

     Resistència al vent UNE-EN12211:2000 CLASSE C1

- Tèrmics:

     Transmissió tèrmica ISO 10077-1

     Envidrat amb vidre no revestit: 3.544 W/m²·K

     Envidrat amb baixa emissivitat: 3.008 W/m²·K

- Acústics:

     Aïllament acústic UNE-EN ISO 140-3:1995: 26(-1,-2) dB

Opinions

Escriviu una valoració

Finestra corredissa d'alumini - Alba 80 RPT

Finestra corredissa d'alumini - Alba 80 RPT

Finestra corredissa d'alumini - Alba 80 RPT