Finestra practicable d'alumini - Alba Abisagrada

Nou producte

Finestra practicable d'alumini - Alba Abisagrada

Més detalls

Més informació

Característiques:

· Marc de 40 mm. i fulla de 47 mm.

· Sistema de tancament per junta central d'estanquitat a EPDM.

· Capacitat d'envidrat: alçada de galze de 22 mm. i amplada de fins a 37 mm.

· Càmera europea estàndard per a l'allotjament de ferratges.

· Càmera externa amb canal per al drenatge directe a l'exterior i tapa tallavents de desguas-
  sos en poliamida.

· Rivet perimetral de tancament addicional a l'interior de la fulla.

· Tapajuntes clipat de 45, 60 i 85 mm. que donen un gran acabat i permet el muntatge del re-
  gistre de persiana amb molta facilitat.

· Àmplia gamma de perfils que permeten solucionar la més completa gamma de tancaments.

· Combinable amb les sèries ALBA 60, ALBA 70 i ALBA 80.


Assajos:

- Estanquitat:

     Permeabilitat a l'aire UNE-EN1026:2000 CLASSE 4

     Estanquitat a l'aigua UNE-EN1027:2000 CLASSE 7A

     Resistència al vent UNE-EN12211:2000 CLASSE C3

- Tèrmics:

     Transmissió tèrmica ISO 10077-1

     Vidre no revestit: 4.470 W/m²·K

     Envidrament amb baixa emissivitat: 3.948 W/m²·K

- Acústics:

     Aïllament acústic UNE-EN ISO 140-3:1995: 34(-1,-4) dB

Opinions

Escriviu una valoració

Finestra practicable d'alumini - Alba Abisagrada

Finestra practicable d'alumini - Alba Abisagrada

Finestra practicable d'alumini - Alba Abisagrada