Política de Privadesa de Dades

1) Recopilació, processament i ús de les seves dades personals.

Aquesta pàgina web pot ser visitada sense necessitat d'aportar les seves dades personals.

L'accés a determinades àrees, serveis o recursos del portal, propietat de CATAL-pur, únicament serà factible mitjançant el registre previ de l'usuari. En aquests casos, l'usuari haurà de facilitar certes dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat per part de l'empresa, d'acord amb les finalitats i condicions establertes en la nostra Política de Privacitat de Dades. Únicament es recopilaran les dades personals que s'hagin proporcionat voluntàriament per a l'obertura de compte o per a la presa de contacte. Les esmentades dades s'utilitzaran exclusivament sense consentiment exprés per a l'execució de contractes i per a la gestió de consultes del client.

L'usuari accepta expressament la inclusió de les dades facilitades en la forma anteriorment indicada, en un o diversos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal dels quals és responsable CATAL-pur. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat de quines dades ha de facilitar de forma obligatòria per accedir a les àrees, serveis o recursos del portal que requereixen el seu registre previ (indicats amb un *, o amb una explicació implícita) .

La recollida de les dades de caràcter personal anteriorment referits i el seu tractament automatitzat en els corresponents fitxers sota responsabilitat de CATAL-pur, té com a finalitat la prestació i gestió dels serveis en els quals l'usuari s'hagi registrat, la millora i ampliació dels mateixos, així com l'adequació d'aquests serveis a les característiques i preferències de l'usuari, que permetin oferir-li un servei o serveis del seu interès de forma personalitzada, adequant les nostres ofertes a aquestes preferències, fins i tot a través de la realització d'estudis sobre aquestes preferències, gustos i hàbits de consum del mateix, emprant eventualment tècniques de fragmentació i / o segmentació, així com la realització, comunicació i enviament, tant per mitjans tradicionals com electrònics, d'activitats promocionals, comercials i publicitàries del seu interès, relatives a productes i serveis comercialitzats a la nostra botiga virtual, i, fins i tot, el enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no està obligat a emplenar, tot això actualment i en el futur.

L'usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en particular els drets d'accés , rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercits per l'usuari, indicant degudament el motiu de la seva pretensió, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a CATAL-pur, SL, Carrer Bailén, 232, Baixos, 08037 BARCELONA, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@catal-pur.com o bé catalpur@gmail.com. Les sol·licituds enviades per correu electrònic s'han de fer des de l'adreça de correu registrada pel sol·licitant per tenir un tracte particular. En tot cas, l'usuari, per exercir els esmentats drets ia fi d'oferir garanties d'identificació del corresponent sol·licitant, haurà d'acompanyar a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o, si s'escau, número d'identificació d'estrangers, en vigor.

Aquestes mateixes adreces de contacte seran a les que haurà de dirigir l'usuari les seves sol·licituds d'exercici dels referits drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició.

CATAL-pur S.L. es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i a adoptar totes les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Això no obstant, s'informa a l'usuari que les referides mesures de seguretat no són indestructibles i/o invulnerables.

L'usuari declara sota la seva responsabilitat i garanteix que les dades que facilita a l'empresa són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris mantenir actualitzades les informacions i dades de manera que corresponguin amb la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar, serà responsabilitat dels usuaris.

CATAL-pur es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva Política de Privadesa de Dades, amb l'antelació que raonablement es pugui esperar, a fi d'adaptar-la als canvis legislatius, judicials o jurisprudències que puguin afectar-la, així com a les pràctiques de la indústria.

 

2) Cessió de dades personals

Les dades personals del client es proporcionaran a l'empresa de transport contractada per tal d'executar el contracte, en la mesura que sigui necessari per al lliurament de la mercaderia (en el cas que fos necessari). Per a la liquidació del pagament, es transmetran les dades, si cal, a l'entitat de crèdit encarregada de gestionar-lo.

 

3) Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies per facilitar l'ús, l'eficàcia i la seguretat del nostre lloc web, sobretot, per agilitzar la navegació per Internet. Les galetes també ens permeten mesurar la freqüència de les visites i la navegació en general.

Una galeta (cookie) és un petit arxiu de text que s'emmagatzema en el seu sistema informàtic. S'adverteix que algunes cookies són transferides des del nostre servidor al seu sistema informàtic, encara que en aquest cas es tracta de les anomenades galetes de sessió, que desapareixen del disc dur una vegada que tanqui el seu navegador.

Altres galetes romanen emmagatzemades al seu ordinador per poder facilitar la seva identificació en visites posteriors a la pàgina web (les anomenades galetes permanents). Les galetes poden rebutjar-se en qualsevol moment, sempre que el navegador ho permeti. S'ha de tenir en compte que no podrà disposar de determinades funcions o només de manera limitada, si decideix no acceptar les galetes de la nostra pàgina web.

L'ordinador on es troba allotjada la nostra pàgina web utilitza cookies. Veure la política de cookies de CATAL-pur S.L.

 

4) Comunicació electrònica

Quan accedeixi al portal, l'ordinador on ell mateix està allotjat reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora a la qual ha entrat, a la qual ens ha abandonat, i per quines parts de la nostra pàgina s'ha mogut. Cal que el nostre ordinador conegui aquestes dades del seu ordinador perquè es pugui comunicar amb ell per enviar-li el que li demani a través del seu navegador i pugui veure-ho a la pantalla. Ni el nostre ordinador ni nosaltres mateixos podem conèixer les seves dades personals, com ara nom, adreça, telèfon, etc., si no ha estat vostè mateix qui ens els ha proporcionat.