Servei post-venda i reparacions

Garanties del producte i substitució de peces

CATAL-pur S.L. s'enforteix per l'experiència adquirida en el transcurs dels anys, per valorar i escollir els seus proveïdors per a que li donin suport en garanties del producte i substitució de peces o elements que puguin ser renovats en cas d'avaria o envelliment.

L'empresa disposa d'un servei post-venda i de reparacions per a les instal·lacions pròpies i alienes, relacionades amb els següents aspectes:

- Finestres i portes d'alumini.

- Persianes enrotllables.

- Motorització de persianes i tendals.

- Vidres.