Finestra corredissa d'alumini - ALBA PRO System Luz

Nou producte

Finestra corredissa d'alumini - ALBA PRO System Luz

Més detalls

Més informació

Característiques:

· Amplada del marc de 134 mm. i de la fulla de 49 mm.

· Secció de vista a la fulla de 37 mm. i al creuament de 19 mm.

· RPT amb poliamida 6.6 reforçada tridimensionalment amb un 25% de fibra de vidre:

    - Marc: 34 mm.

    - Fulla: 18 mm.

· Envidrament des de 24 a 38 mm. amb espesor general de 1.7 mm.

· Unió en angles als marcs i unió en tall recte a les fulles.

· Pes màxim per fulla: 800 Kg.

· Canal de ferratges: càmera 16, possibilitat de tancament multipunt i bombí.


Assajos:

- Estanquitat:

     Permeabilitat a l'aire UNE-EN1026:2000 CLASSE 3

     Estanquitat a l'agua UNE-EN1027:2000 CLASSE 7A

     Resistència al vent UNE-EN12211:2000 CLASSE C5

- Tèrmics:

     Transmissió tèrmica ISO 10077-2:2012: 0,7 W/m²·K

- Acústics:

     Aïllament acústic UNE-EN ISO 140-3:1995: 30 dB

Opinions

Escriviu una valoració

Finestra corredissa d'alumini - ALBA PRO System Luz

Finestra corredissa d'alumini - ALBA PRO System Luz

Finestra corredissa d'alumini - ALBA PRO System Luz