Finestra corredissa d'alumini - Alba Pros 80 RPT

Nou producte

Finestra corredissa d'alumini - Alba Pros 80 RPT

Més detalls

Més informació

Característiques:

· Marc llis de 80 mm.

· Sistema amb trencament de pont tèrmic, poliamida de 24 mm. tant al marc com a la fulla.

· Fulles de 80 mm. Possibilitat de fulla ajunquillada.

· Capacitat per envidrar de 35 mm.

· Encreuament panoràmic de 32 mm. per a proporcionar una major visió.

· Obertura per a 2, 3 i 4 fulles i marc de 3 carrils.

· Àmplia gamma d'accesoris i ferratges (opció d'acabats en bicolor).

· Combinable amb les series ALBA 65 RPT i ALBA 65 RPT (Canal 16).


Assajos (per a balconera de 2000 x 2000 mm):

- Estanquitat:

     Permeabilitat a l'aire UNE-EN1026:2000 CLASSE 3

     Estanquitat a l'agua UNE-EN1027:2000 CLASSE A7

     Resistència al vent UNE-EN12211:2000 CLASSE 5C

- Tèrmics:

     Transmissió tèrmica ISO 10077-1

     Vidre 6/18/5 de 2.70 W/m²·K: 3.27 W/m²·K

- Acústics:

     Aïllament acústic UNE-EN ISO 140-3:1995: 26 (-1,-2) dB

Opinions

Escriviu una valoració

Finestra corredissa d'alumini - Alba Pros 80 RPT

Finestra corredissa d'alumini - Alba Pros 80 RPT

Finestra corredissa d'alumini - Alba Pros 80 RPT